בעשור האחרון החזרנו ללקוחותינו

מעל 100 מליון ₪

כנראה גם לך מגיע החזר מס מקופת המדינה

עצות יעילות למילוי דו"ח שנתי למס הכנסה

דו"ח שנתי לרשויות של מס ההכנסה, יכלול את כל סוגי ההכנסות היו לאדם במשך כל שנת המס. מדובר על שנה קלנדרית שהחלה ב-1.1 ומסתיימת ב- 31.12 הדו"ח, יכלול גם ניכויים וזיכויים להם זכאי מגיש הדו"ח. יש לציין כי דו"ח שנתי מס הכנסה מוגש גם לגבי התא המשפחתי, כך שאם מדובר באדם נשוי, יש להגיש את הדו"ח הכולל לגבי כל ההכנסות של התא המשפחתי, גם אם בן או בת הזוג הם שכירים במהותם

מקדמות של עצמאיים, משולמות במשך כל השנה, חשוב לשמור כל מס ששולם על ידכם על מנת שלא ייווצר כפל תשלום. שכירים, חייבים בהגשת דו"ח עד לתאריך 30.4 של שנת המס. בתאריך 14.4.15, פרסמה רשות המסים דחיה למועד האחרון ש הגשת הדו"ח, למי שאינו חייב בדו"ח מקוון והמועד נדחה לתאריך: 31.5

הכנסות ממקורות אחרים

הכנסות אחרות שהם אינן מגיעות מהעסק או ממשלוח היד של מגיש הדו"ח, חייבות אף הן בדיווח. השכרת נכס הכנסות מדיבידנדים וניירות ערך, קצבאות וכדומה. יש לאסוף את כל נתוני ההוצאות בדו"ח 1301 הנקרא גם "דו"ח רווח והפסד". בדו"ח זה, יש לשים לב אילו הוצאות מכירות בניכוי ואילו לא. יש להתייעץ עם רואה החשבון, כך שהדו"ח יהיה כשורה, היות וישנן טעויות של אנשים המנסים לחסוך בהוצאות של רואה חשבון ועלולים לשלם יותר, במידה ואין להם ייעוץ של רואה חשבון מוסמך, הבקיא במילוי של דו"ח שנתי למס הכנסה

גם עוסק פטור, חייב דו"ח שנתי למס הכנסה . במסגרת דו"ח זה, יש לפרט מידע כגון על בעל העסק, התנהלותו הכלכלית, דוחות רווח והפסד, דוחות תיאום מס, טופסי 106, הפקדות בקרנות שונות, כגון פנסיה, השתלמות ,ביטוחי מנהלים, תשלום לביטוח לאומי ועוד. על בסיס דו"ח זה, יהיו מחושבים ההוצאות המוכרות במס וסכום זה, יושווה למקדמות שהועברו ע"י בעל העסק בשנה הקודמת, כך שעל פי הדו"ח, ניתן יהיה לקבוע תשלום למס הכנסה, או החזרים כספיים המגיעים לבעל העסק

מי מציבור השכירים מחויב בדו"ח שנתי של מס הכנסה

כלל החובה של הגשת דו"ח שנתי מס הכנסה היא רחבה וחלה כמעט על כל השכירים במדינת ישראל. מדובר על סעיף 131 לפקודת מס הכנסה. בהתאם לסעיף 134 א רשאי שר האוצר באמצעות אישורה של וועדת הכספים לכנסת, לפטור שכירים מסוימים מחובת הגשה של דו"ח שנתי. כאשר מדובר על הגשת דו"ח שנתי של שכירים למס הכנסה, החייבים בדו"ח יהיו שכירים שמשכורתם השנתית עולה על 650,000 ש"ח. מי שיש לו הכנסה שנתית בגובה של 337,000 ₪ מדמי שכירות, יהיה חייב אף הוא בהגשה של דו"ח שנתי למס הכנסה

יש לציין, כי פקיד השומה במס ההכנסה, יוכל לחייב כל נישום, בהגשת דוח שנתי במידה ומצא לנכון לעשות זאת. נישום שחייב בהגשת דו"ח שנתי למס ההכנסה, יוכל לשדר אותו באופן מקוון לפני הגשתו לפקיד השומה. יש תמיד להתייעץ עם רואה חשבון, אם מדובר בשכירים או בעצמאיים, טרם הגשת הדו"ח, מה שימנע טעויות במילוי הדוח וכן, הנישום, יוכל לדעת אם מגיעים לו כספים ממס ההכנסה בהתאם לנתוני הדו"ח

מה הדו"ח שאנחנו מגישים כולל?

הדו”ח שמגישים צריך לכלול את מלוא ההכנסות שלכם

בשנה שחושבה לצרכי החזר מס, את סך המס ששילמתם

ואת הטבות המס המגיעות לכם בגין שנה זו. בנוסף,

הדו”ח צריך לכלול תשלומים עבור ביטוחי חיים,

ביטוחי מנהלים קרנות השתלמות, קופות גמל ועוד.

אל דאגה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם!

מילוי דוח שנתי

תוכן עניינים

עוד מהמגזין:

לקוחות קיימים? צרו איתנו קשר ממש כאן

דילוג לתוכן