בעשור האחרון החזרנו ללקוחותינו

מעל 100 מליון ₪

כנראה גם לך מגיע החזר מס מקופת המדינה

ההבדל בין שכיר לעצמאי – בדיקת החזר מס

החזרי מס לשכירים

בסיומה של כל שנת כספים קלנדרית, מומלץ לכל אדם שעובד למחייתו לערוך בדיקה בדבר החזרי מס הכנסה. החזר מס הכנסה הוא תשלום שרשות המסים משלמת למי ששילם מס הכנסה לאורך השנה, במצבים בהם הסכומים ששולמו על ידו עולים על אלה שאותם הוא אמור היה לשלם בחישוב השנתי הכולל. מצבים אלה מתאפשרים מאחר ומס ההכנסה מחושב על בסיס שנתי, כך שרק בסוף השנה אפשר לחשב באופן מדויק מהן ההכנסות הסופיות של הנישום, ומהם הפטורים והזיכויים שלהם הוא זכאי.

בניגוד לסברה רווחת שבה אפשר להיתקל מדי פעם, הן עובדים שכירים והן עצמאים עשויים להיות זכאים להחזרי מס, אך קיים הבדל בין השניים, עליו נעמוד בשורות הבאות.

החזרי מס לשכיר

אצל עובד שכיר, נערך חישוב של התשלום למס הכנסה באופן חודשי שוטף על ידי המעביד, אשר מנכה משכרו של העובד את סכום המס שבו חייב העובד, ומעביר אותו ישירות למס הכנסה. יחד עם זאת, עדיין יתכנו מצבים שבהם העובד השכיר עשוי להיות זכאי להחזר מס בתום השנה. מצבים אלה יכולים לכלול, בין היתר, את המקרים הבאים:

· תקופה במהלך השנה שבה העובד לא עבד בשל אבטלה, החלפת מקום עבודה, חופשה ללא תשלום וכן הלאה.

· אי ביצוע של תיאום מס כאשר השכיר עובד ביותר ממקום עבודה אחד. ללא תיאום מס, נוצר בדרך כלל מצב בו    אחד מן המעבידים ניכה משכרו החודשי של העובד סכומים גבוהים מאלה שהעובד באמת מחויב לשלם.

· מעבר למקום מגורים באזור עדיפות לאומית, כאשר הדבר לא עודכן באמצעות בקשה מתאימה אצל המעביד.

· הפקדות עצמאיות לחיסכון פנסיוני.

· סיום לימודי תואר אשר לא עודכן באמצעות בקשה מתאימה אצל המעביד.

החזרי מס לעצמאי

גם עצמאי עשוי להיות זכאי להחזר מס הכנסה במצבים מסוימים. באופן כללי, יש לזכור כי עצמאים משלמים בדרך כלל את תשלומי מס ההכנסה על פי מקדמות שנקבעות להם על ידי רשות המסים, על סמך הערכה שהיא עורכת בדבר ההכנסות הצפויות של העסק. אמנם, השאיפה בחישוב המקדמות היא שלא ייווצר מצב של החזרי מס בתום השנה, אך פעמים רבות אנו נתקלים במצבים שבהם המקדמות הביאו לתשלום מס גבוה מן הנדרש בתשלום שנתי, ואז יש לדרוש החזרי מס במסגרת הגשת הדו"ח השנתי.

מצבים נפוצים שבהם יוכלו עצמאים לדרוש החזרי מס נציג להלן:

הפרשות לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות ועוד), שאותן עורך העצמאי במהלך השנה.

· סיום הפעילות כעצמאי, תוך סגירת העסק.

· קיזוז של הפסדים אשר היו לעצמאי בשנים קודמות. למעשה, עצמאי שסגר את העסק והתחיל לעבוד כשכיר, יוכל "לגרור" עמו את ההפסדים שנגרמו לו בעסק, על מנת שיקוזזו מן ההכנסה החייבת שלו כשכיר.

· הכרה בהוצאות אש"ל וארוחות עסקיות כהוצאות מוכרות.

מה הדו"ח שאנחנו מגישים כולל?

הדו”ח שמגישים צריך לכלול את מלוא ההכנסות שלכם

בשנה שחושבה לצרכי החזר מס, את סך המס ששילמתם

ואת הטבות המס המגיעות לכם בגין שנה זו. בנוסף,

הדו”ח צריך לכלול תשלומים עבור ביטוחי חיים,

ביטוחי מנהלים קרנות השתלמות, קופות גמל ועוד.

אל דאגה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם!

בדיקת החזר מס לשכירים

תוכן עניינים

עוד מהמגזין:

לקוחות קיימים? צרו איתנו קשר ממש כאן

דילוג לתוכן